Odhad nákladů dle DIN 276

Vypracování odhadu nákladů dle DIN 276 je jediný prostředek, jak získat skutečnou potřebu investic pro Vaše zařízení na zpracování bioplynu. Výrobci takových zařízení (hlavní dodavatelé, hlavní zprostředkovatelé nebo dodavatelé technologií) vyhodnocují výhradně nabízené součásti zařízení (objem dodávky), nebo popisují v nabídce (závazná nebo nezávazná směrná cena nabídky).

Všechny další výkony provádí stavba. Dokonce u takzvaných kompletních nabídek se uvádí zpravidla pouze 60 až 70 % skutečně připadajících investičních nákladů. My Vám vyhotovíme závazný odhad nákladů, který je členěn do skupin nákladů.

Zjištění objemu nákladů vedlo dříve k tomu, aby se začalo co nejdříve, a průběžně se tato zjištění kontrolovala a rozpracovávala. Nyní lze naplánovat naprosto spolehlivé financování, a finanční plán lze také dodržet. Téměř každá změna projektu vede také ke změně nákladů. Jestliže tato potřeba není včas rozpoznána a jestliže se na ní včas reaguje, může se stát, že objem financí se velmi rychle zúží.

Zásady členění nákladů jsou dány v DIN 276. To umožňuje bezpečné zjištění očekávané investiční částky.

Způsob a detailní rozpracování zjištěných nákladů jsou závislé na stavu projektu a provedení informací, které jsou vždy aktuálně k dispozici ve formě výkresů, propočtů a popisů. Informace o stavebních činnostech přibývají příslušně v průběhu projektu, takže roste také přesnost a zjištění nákladů.

 
print

The Rückert NatUrgas GmbH is consultants and planners of compact, efficient and economical farm-scale and industrial biogas plants, who accompany you as specialists on your way of the individual planning, commissioning, repowering and the plant operation in a way that is conformous to the building permission.


biogas ? Naturgas procedure ? modular construction in a building ? biological waste utilization ? high-performance agitator ? low energy consumption ? wide variety of input substrates ? renewable primary energy sources ? NaWaRos ? chicken dung digestion ? bio-waste digestion ? chicken dung ?efficiency ? viability ?BImSchG ? manure digestion ? food leftovers ? bio-methane ? fertilisation substrate ? conditioning of fermentation residues ? conditioning of biogas ?heat utilization ? bio-waste ? repowering ? loss of remuneration ? control ? illegal plant operation ? inspection ? plant operation conformous to the building permission

 
 
 
 
Jazyk
KostenschätzungCost estimationStima dei costiCost estimation