Kvašení drůbežího trusu

Zhodnocení drůbežího trusu v modulárním systému NatUrgas® vytváří optimální uzavřený řetězec při tvorbě hodnot. Od produkce drůbeže přes pěstování krmiv a průmyslových rostlin až k výrobě elektrické energie, tepla, zemního plynu a hnojiv je všechno jako na dlani.

Předpokladem je uzpůsobená a optimální technika procesu. Pro tento proces je klíčem čistá voda, kterou získáváme. Po anaerobním zpracování jsou k dispozici jak kompostovaná a peletovatelná suchá hnojiva, tak také tekutá dusíkatá hnojiva. V hygienicky nezávadných, pachově neutrálních hnojivech jsou obsaženy všechny výživné látky. Ty se opět rentabilně používají na zemědělských plochách. Tím je zaručen trvalý koloběh výživných látek.

Nazákladě NatUrgas® vytváří modulární systém pro drůbeží trus dodatečné synergické efekty pro chov drůbeže, provozovatele i životní prostředí.

Zisk pro chov drůbeže:

 • široké hygienické zhodnocení drůbežích exkrementů
 • hygienické hnodnocení je modulárně dále rozvíjet
 • stabilizace a další hygienické zhodnoce suchého hnojiva dalším aeorbním kompostováním
 • tekutá hnojiva jsou hygienicky bezvadná
 • voda je při procesu bez zárodků
 • nedochází ke vzniku prachu při vynášení drůbežího trusu
 • nedochází k vzniku pachu při vynášení
   

Zisk pro provozovatele a pro životní prostředí:

 • vytápění drůbežího chovu odpadním teplem BHKW
 • šetření minerálních hnojiv
 • nedochází k nákladům na dopravu
 • zmenšení vlastní energetické spotřeby
 • cílené využití NPK organickými suchými hnojivy a anorganickými tekutými dusíkatými hnojivy
 • velmi dobrá disponibilita rostlin výživných látek v tekutých hnojivech
 • přiznivý vliv na klima výrazným snížením ztrát dusíkatých látek z drůbežího trusu

Kvašení drůbežího trusu bude hrát jako klíčová technologie rozhodující roli pro celou oblast drůbežářství. Zejména díky podpoře využívání odpadního tepla ze zařízení na zpracování bioplynu při vytápění drůbežáren (kogenerační Bonus) značně roste hospodárnost zařízení na zpracování bioplynu. Nepřímo působí pozitivně úspora energetických nákladů na celkovou produkci drůbeže resp. vajec.
print

The Rückert NatUrgas GmbH is consultants and planners of compact, efficient and economical farm-scale and industrial biogas plants, who accompany you as specialists on your way of the individual planning, commissioning, repowering and the plant operation in a way that is conformous to the building permission.


biogas ? Naturgas procedure ? modular construction in a building ? biological waste utilization ? high-performance agitator ? low energy consumption ? wide variety of input substrates ? renewable primary energy sources ? NaWaRos ? chicken dung digestion ? bio-waste digestion ? chicken dung ?efficiency ? viability ?BImSchG ? manure digestion ? food leftovers ? bio-methane ? fertilisation substrate ? conditioning of fermentation residues ? conditioning of biogas ?heat utilization ? bio-waste ? repowering ? loss of remuneration ? control ? illegal plant operation ? inspection ? plant operation conformous to the building permission

 
 
 
 
Jazyk
GEFLÜGELKOT-VERGÄRUNGPOULTRY DUNG-FERMENTATIONFERMENTAZIONE DI ESCREMENTI <br>DI POLLAMEKVAŠENÍ DR&#366;BEŽÍHO TRUSU