Ověřeno již v pravěku

Kmotrem nápadu byla sama příroda. Exaktní analýza přírodních kvasných procesů nás dovedla k metodě NatUrgas®. Pozorování a dlouhodobá zkušenost nás učí, jakým způsobem se při vzniku metanu tvoří z bioodpadů, kejdy nebo dalších přirozených hnojiv optimální prostředí.

Rozhodující jsou tyto faktory:

  • pečlivá příprava vstupních látek, aby měly bakterie optimální účinné pole působnosti,
  • vhodná primární úprava pomocí homogenizace, hydrolýzy nebo hygieny,
  • nastavení bezpečné hydraulické doby průběhu pomocí systematické navážky, kontrolou okolních podmínek, jakou jsou teplota, hodnota pH, hodnota sirovodíku H2S v anaeorbním stavu a optimální mísení obsahu reaktoru bioplynu, a
  • kontrola procesu bioplynu pomocí obsahu metanu CH4 a obsahu vodíku H2 v bioplynu.print

The Rückert NatUrgas GmbH is consultants and planners of compact, efficient and economical farm-scale and industrial biogas plants, who accompany you as specialists on your way of the individual planning, commissioning, repowering and the plant operation in a way that is conformous to the building permission.


biogas ? Naturgas procedure ? modular construction in a building ? biological waste utilization ? high-performance agitator ? low energy consumption ? wide variety of input substrates ? renewable primary energy sources ? NaWaRos ? chicken dung digestion ? bio-waste digestion ? chicken dung ?efficiency ? viability ?BImSchG ? manure digestion ? food leftovers ? bio-methane ? fertilisation substrate ? conditioning of fermentation residues ? conditioning of biogas ?heat utilization ? bio-waste ? repowering ? loss of remuneration ? control ? illegal plant operation ? inspection ? plant operation conformous to the building permission

 
 
 
 
Jazyk
Seit Urzeiten erprobtProved from time immemorialCollaudato sin dalle originiOvěřeno již v pravěku